In deze categorie kunnen vergaeringen gefaciliteerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen open vergaderingen en besloten vergadering. De open vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Aan de besloten vergaderingen kunnen alleen personen deelnemen, die aangemeld lid of deelnemer zijn van een specifieke groep.

In alle gevallen geldt dat de beheerder van deze Moodle site toegang verleent tot een beoaakde vergadering